RRAJM doporučuje konferenci Aleje života: Poselství stromu pro krajinu 21. století - 3. 11. 2017 ve Znojmě

23.10.2017

Cílem konference, která se realizuje v rámci projektu MAGNET, je poskytnout účastníkům informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvoří pestrou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, lidi zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny, úspěšné starosty a zkušené praktiky s ohledem na péči o krajinnou zeleň a její zakládání.

Akce se koná 3. 11. 2017 ve Znojmě - program konference.

Kdo jsme