RRAJM spustila novou verzi webu o brownfieldech

30.10.2018

RRAJM spustila novou verzi mapového portálu Jihomoravského kraje www.brownfieldy-jmk.cz, který je věnovaný podpoře regenerace nevyužívaných areálů a objektů, tzv. brownfieldů. 

Spuštění webu předcházela aktualizace datové základny, která proběhla oslovením všech obcí Jihomoravského kraje v srpnu 2018. Předmětem zájmu jsou bývalé průmyslové, zemědělské, armádní, obytné areály a objekty či objekty po občanské vybavenosti, které nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně, mohou být zanedbané, chátrající a mohou vykazovat ekologickou zátěž.

Web funguje jako nabídka potenciálním zájemcům a investorům i jako informační portál s odkazy na nejrůznější instituce aktivní v podpořeregenerace brownfieldů, dotační programy, publiakce a porpagace problematiky v médiích. Data shromážděná v rámci evidence budou dále pozužita k analytickému zpracování pro potřeby koncepčních dokumentů Jihomoravského kraje. 

                                                                                                               www.brownfieldy-jmk.cz

logo
Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme