RRAJM zahájila plošnou aktualizaci databáze brownfieldů

27.07.2020 |Michaela Hrózová

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem RRAJM zahájila plošnou aktualizaci datábáze brownfieldů v našem kraji. Osloveno bylo 672 obcí s výjimkou Brna, které spravuje vlastní databázi.

Při sběru dat jsou předmětem zájmu především bývalé průmyslové, zemědělské, armádní, obytné areály či objekty po občanské vybavenosti, které nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně. V databázi je v tuto chvíli evidováno 459 lokalit. Díky plošené aktualizaci budou získány aktuální informace o regeneraci některých lokalit, ale také o vzniku nových brownfieldů.

Bližší informace o stavu brownfieldů v Jihomoravském kraji naleznete v Analýze brownfieldů zpracované v únoru 2020.

Kdo jsme