Seminář Krizová komunikace - nejen po tornádu

03.02.2022

V úterý 15. února se ve 13 hod uskuteční online seminář s názvem Krizová komunikace - nejen po tornádu.

 

Seminář je určen pro starostky a starosty obcí, ale i dalších relevantních zástupců obce. Obsah reaguje na využití zkušeností po zásahu tornáda, ale bude se soustředit i na obvyklejší hrozby a předcházení jejich následků. Důraz bude kladen na přenos praktických zkušeností v krizové komunikaci, neboť formální rovině krizového řízení v obci se věnují jiné akce. Na semináři vystoupí pan hejtman, pan starosta z tornádem zasažené obce, hasiči, krizoví pracovníci KrÚ i ORP a odborník na komunikační nástroje.

Přístup na seminář bude přes tento odkaz v prostředí MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFiNGQ5ZjMtYWQ1Ny00MzdkLWFmOGYtZDBjMWEzNmZmZDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c91930f5-847f-4847-afc0-5e2b4d4f32c5%22%2c%22Oid%22%3a%22a1274366-c3c6-40b3-89dd-7a2f0128d384%22%7d.

Vaší registraci prosím potvrďte na e-mail jan.kuchynka@rrajm.cz.

 

Kdo jsme