Seminář pro žadatele FMP

15.11.2018

RRAJM připravila na prosinec další seminář pro žadatele Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - ČR.

Fond malých projektů podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Během dvou hodin Vás seznámíme s obecnými podmínkami FMP a provedeme Vás ve stručnosti jednotlivými fázemi projektu od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu. Velká pozornost bude věnována především předložení projektové žádosti.

Další uzávěrka sběru žádostí je 16. 1. 2019 ve 14.00 hodin na RRAJM.

 

  • 6. 12. 2018 - seminář ve Brně - pozvánka

Kdo jsme