Semináře FMP

16.02.2018

Ve dnech 13. a 15. února 2018 proběhly další semináře pro potenciální žadatele do Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.

Na semináři se účastníci seznámili s nejdůležitějšími pravidly FMP, novinkami oproti období 2007-2013, způsobilými výdaji, pravidly publicity a detailně prošli vyplňování projektové žádosti. Po skončení semináře mnozí účastníci využili příležitost k osobní konzultaci svých projektových záměrů.

Nejbližší uzávěrka sběru žádostí je 23. 3. 2018 a Regionální monitorovací výbor, který bude rozhodovat o jejich podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zasedne 14. 5. 2018.

Další informace k Fondu malých projektů - http://www.rrajm.cz/fmp

Kdo jsme