Setkání se zástupci Dnipropetrovské regionální investiční agentury

18.10.2019 |Michaela Hrózová

V rámci 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně proběhlo setkání zástupců RRAJM a Dnipropetrovské regionální investiční agentury.

Zástupci Jihomoravského kraje si se svými kolegy z oblasti Dnipropetrovsk vyměnili zkušenosti nejen při realizaci průmyslových zón a asistenci nově příchozím investorům, ale diskutovali také celkový přístup k rozvoji podnikatelského prostředí daného regionu. Zástupci Dnipropetrovské agentury mají zájem o užší spolupráci s českými firmami, a proto využili možnosti navázání nových kontaktů právě během strojírenského veletrhu. 

Kdo jsme