Slavnostní otevření Habánského sklepa

22.11.2019 |Jan Kuchyňka

V obci Vacenovice na Hodonínsku byl otevřen nově zrekonstruovaný Habánský sklep. RRA JM se podílela na přípravě i realizaci projektu a proto se náš zástupce účastnil slavnostního přestřižení pásky.

Habáni, neboli též novokřtěnci, ve Vacenovicích působili na přelomu 16. a 17. století. Pro jejich obživu jsou typické řemeslné činnosti, obzvláště pak k dokonalosti dovedená keramická výroba charakteristická zdobenou fajánsí. Ve Vacenovicích bylo objeveno mnoho archeologických nálezů keramiky a dalších předmětů, hlavně však původní vypalovací pec s kapacitou až 1000 ks keramiky. Tyto nálezy dokazují výlučné postavení Vacenovic jako jednoho z nejvýznamnějších evropských center výroby habánské keramiky. V Habánském sklepě proto nyní můžete naleznout repliky vacenovických habánských fajánsí, jejichž originály jsou vystaveny v muzeích po celém světě. Pro expozici byla rovněž zhotovena zmenšená replika vypalovací pece.

Projekt rekonstrukce je příkladem úspěšné přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí Sobotiště, kde zároveň dochází k rekonstrukci Habánského mlýna. Financování akce bylo podpořeno dotačními prostředky programu Interreg V-A v rámci projektu Po stopách habánov.

Více informací o projektu naleznete zde: https://www.vacenovice.cz/obec/projekty/po-stopach-habanu/.

Kdo jsme