Smlouva mezi Jihomoravským krajem a RRA JM na přípravu žádostí o dotace

15.02.2021 |Libor Opluštil

V pondělí 15. února 2021 nabyla platnosti Rámcová smlouva na zpracování kompletních žádostí o finanční podporu Jihomoravského kraje.

Tato rámcová smlouva byla podepsána na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného Jihomoravským krajem dne 29. prosince 2020. Jihomoravský kraj si tak na období do 31. prosince 2022 vybral 3 dodavatele, kteří pro jeho projekty budou připravovat žádosti o dotace z evropských fondů a z národních dotačních programů. Tato skupina dodavatelů bude o konkrétní zakázky Jihomoravského kraje soutěžit v tzv. minitendrech.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy se svou nabídkou poradenských služeb a zkušenostmi z přípravy žádostí o dotace uspěla ve výběrovém řízení jako jediný subjekt z jižní Moravy (další 2 poradenské subjekty mají sídlo v Praze). Na tomto úspěchu RRA JM se příznivě podepsala také dlouholetá spolupráce českých a moravských rozvojových agentur, která existuje nejen v rovině pracovních záležitostí, ale také v rovině osobních kontaktů. Pro naplnění všech náročných kritérií výběrového řízení jsme proto navázali spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a o radost z vítězství naší nabídky v soutěži jsme se tak následně mohli podělit.

Rámcová smlouva je zveřejněna v registru smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15502363?backlink=ub6lx.

Kdo jsme