Spolupráce na budování mokřadů, tůní a malých vodních ploch

27.10.2021 |Libor Opluštil

Jihomoravský kraj, RRA JM a brněnské pracoviště AOPK ČR spolupracují na přípravě souboru projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. 

Cílem je zpracovat komplexní žádost do OP Životní prostředí, která bude obsahovat několik lokalit najednou, což sníží nároky na administrativu. Při výběru vhodných lokalit do žádosti vychází pracovní tým zejména ze studie, kterou nechal Jihomoravský kraj zpracovat na podzim 2020. V té je definováno na 800 vhodných potenciálních míst, kde by mohl být vytvořen mokřad, tůň nebo malá vodní plocha.

Aktuálně probíhají jednání se zástupci obcí s cílem zjistit stav připravenosti záměrů a ochotu obcí se do těchto projektů pustit. Jednání jsme zahájili na Břeclavsku (Podivín, Lednice), následovaly obce na Blanensku (Krásensko, Hostěnice, Ochoz u Brna) a v dalších dnech a týdnech budeme pokračovat.

Kdo jsme