Spolupráce na projektu realizovaného z programu TA ČR, ÉTA

25.06.2020

RRAJM se zapojila do projektu Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka.  

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy se zapojila do projektu s názvem Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi. Projekt je financován z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Technologická agentura ČR a jeho realizace byla zahájena v červnu 2020.

RRAJM je v projektu v pozici aplikačního garanta a kromě konzultací průběžných aktivit řešitelského týmu v zastoupení Masarykovy univerzity v průběhu realizace projektu se již podílela na přípravě a organizaci úvodního workshopu, který proběhl za účasti všech partnerů projektu (Vysoká škola finanční a správní Praha, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova) dne 23. 6. 2020 na půdě děkanátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Akce se dále zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina.

Cíle projektu
Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy. Tato problematika je akcentována prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce EU. Projekt řeší vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje. Vyústění výzkumu bude spočívat ve formulaci opatření a doporučení ve smyslu posílení územní koheze Česka.

Mgr. Jan Kuchyňka

Mgr. Jan Kuchyňka

projektový manažer

+420 721 980 852

jan.kuchynka@rrajm.cz

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme