Studijni cesta na Vsetínsko

13.11.2017

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 jsme zrealizovali studijní cestu „Problematika budování a provozování terénních cyklostezek“ v rámci systémové podpory socioekonomicky slabých regionů Jihomoravského kraje.

Navštívili jsme lokality Zlínského kraje – Velké Karlovice a Vsetín. Odborný program byl připraven ve spolupráci s členy České mountainbikové asociace (ČEMBA), kteří dlouhodobě v těchto lokalitách rozvíjejí podmínky pro cykloturistiku a areály terénní cyklistiky. Akce byla určena pro představitele samosprávy a pracovníky v oblasti rozvoje a cestovního ruchu.

Odborná část byla zahájena přednáškou k tématu cyklistiky, rozvoje obcí a cestovního ruchu. Úvodní slovo měl místostarosta Vsetína ing. Tomáš Pifka, který účastníky přivítal na Valašsku a zdůraznil roli samosprávy při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Údolí Vsetínské Bečvy se za posledních 20 let změnilo ze zapomenutého kraje na vyhledávaný cíl cestovního ruchu i díky příznivým podmínkám pro cyklistiku. Velmi pomohlo vybudování páteřní cyklotrasy umožňující bezpečné propojení sídel mimo frekventované silnice. Následně byly budovány areály terénních stezek – od single tracků různé obtížnosti, až po specializované bike parky využívající zejména infrastrukturu lyžařských vleků.

Následně vedl přednášku pan Roman Kalabus, člen výkonného výboru ČEMBA a zastupitel města Vsetína, který stál u zrodu výše popsané cyklistické infrastruktury, rozvíjí dále Bike arénu Vsetín a působí jako projektant a konzultant pro terénní stezky po celé ČR. Účastníkům byly vysvětleny rozdíly mezi single traily, důležité zejména z pohledu zaměření na cílové skupiny od lehkých až přes náročné, stejně tak bike parky a oblibu získávající pumptracky.

Následovala exkurze do terénu pro zhlédnutí konkrétních vybraných úseků – Bike trail Valašsko v lokalitě Uzgruň a Bike park Kýčerka v místní části Pluskovec ve Velkých Karlovicích. Další přednáška se pak zaměřila na specifika projektování, povolování a samotnou stavbu cyklistických stezek. Zdůrazněna byla i potřeba vyčlenění prostředků na údržbu a nutnost kontrol bezpečnosti a sjízdnosti. Druhý den dopoledne byli účastníci seznámeni s Bike arénou Vsetín a proběhla ukázka v terénu single trailů různé obtížnosti s důrazem na jejich vedení v terénu.

Akce se zúčastnilo celkem 22 osob.

Kdo jsme