Studijní cesta pro zástupce samospráv

21.09.2016

RRAJM zrealizovala pro zástupce samospráv ve dnech 19. - 20. 9. 2016 studijní cestu k problematice činnosti destinačních managementů na lokální úrovni na příkladech v Královéhradeckém kraji.

Kdo jsme