Účast na mezinárodní konferenci „Kohezní politika a vyvážený rozvoj“ v Bělehradě

18.04.2019

Dne 17. 4. 2019 se představitelé Jihomoravského kraje RNDr. Miroslav Kubásek, předseda Výboru pro meziregionální vztahy a ředitel RRA JM JUDr. Vladimír Gašpar zúčastnili v Bělehradě mezinárodní konference „Kohezní politika a vyvážený rozvoj“. Akce, kterou organizovalo srbské Ministerstvo pro evropskou integraci a Sdružení regionálních rozvojových agentur Srbska, se věnovala otevřeným otázkám k přípravě Srbska na vstup do Evropské unie.

Ředitel Gašpar vystoupil v rámci odborného panelu expertů k otázkám regionální politiky a nástrojů územní koheze. Ve svém vystoupení akcentoval zkušenosti, které získala jižní Morava za 15 let od vstupu do EU, a podělil se se zkušenostmi, které by mohly využít i srbští partneři.

20190417_124418_malé.jpg

Kdo jsme