Účast na misi JMK do srbského Kragujevace

24.10.2019 |Vladimír Gašpar

Ve dnech 19. – 21. 10. 2019 se ředitel Agentury zúčastnil mise Jihomoravského kraje do srbského Kragujevace. Hlavním cílem byla účast na pietním aktu při příležitosti vzpomínky na tragické události z 2. Světové války na území města. Mimo toho se delegace setkala s ředitelem Regionální agentury pro rozvoj Šumadije a Pomoravlja, se kterým projednala možnost spolupráce v oblasti inovací. Tato spolupráce by zahrnovala předávání jihomoravských zkušeností s přípravou inovačního prostředí a rozvoje inovativních firem v partnerském regionu Šumadije. Další rozvoj spolupráce bude koordinovat náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula a z jihomoravské strany budou do procesu zapojeni RRA JM a JIC.

Kdo jsme