Účast zástupce RRA JM na jednání Valné hromady SOM JM

27.08.2020 |Vladimír Gašpar

Den 27. 8. 2020 se ředitel RRA JM zúčastnil jednání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy v Hodoníně. RRA JM působí jako sekretariát SOM JM již několik let.

Valná hromada SOM JM schválila mimo jiné zaměření své činnosti na další období a rozpočet na rok 2020. Jednání se zúčastnil i předseda Svazu měst a obcí ČR pan František Lukl. Ten informoval přítomné zástupce obcí o aktuálních aktivitách Svazu, především v oblasti financování obcí po nouzovém stavu v první polovině roku, o diskusi s Vládou ke kofinancování evropských projektů v novém plánovacím období a další.

Živá diskuse byla vedena k vládnímu návrhu Stavebního zákona. Valná hromada vyjádřila podporu návrhu komplexních změn, které bude Svaz v nejbližší době předkládat.

SOM JM sdružuje více než 60 obcí s téměř 650 tis. obyvateli a působí v jihomoravském regionu od roku 1997 a v současnosti jí předsedá starosta Hodonína pan Libor Střecha.

Kdo jsme