Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy

16.03.2018 |Veronika Ungrová

Dne 15. 3. 2018 se v Hodoníně konala Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM). SOM JM, která je jedním ze tří zakladatelů RRAJM, sdružuje 67 obcí z regionu a poskytuje platformu pro cca 630 tis. obyvatel.

Na tomto setkání upozornili zástupci obcí na některé vážné problémy, se kterými se samosprávy obcí aktuálně potýkají. Šlo zejména o financování sociálních služeb, problematické vztahy obcí se Státním pozemkovým úřadem, resp. Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ale upozornili i na aktuální záležitosti týkající se např. financování školství, GDPR, zákona o střetu zájmů, rušení poboček České pošty apod. Valná hromada se také solidárně připojila k výzvě části obcí z „Horňácka“ týkající se problémové těžby štěrkopísku v lokalitě Moravský Písek.

RRAJM poskytuje SOM JM činnost sekretariátu.

Kdo jsme