Valné shromáždění RRAJM

20.03.2018

Dne 20. 3. 2018 se sešlo Valné shromáždění RRAJM. Projednalo zaměření organizace na rok 2018 a také schválilo rozpočet na nové období.

Za nejdůležitější úkoly považuje realizaci Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, dále realizaci aktivit spojených s projektem Morava napoleonská, poskytování konzultací pro obce a neziskový sektor (především v oblasti IROP) a spolupráci na velkých celokrajských projektech, včetně pořizování vlakových jednotek pro IDS JMK.

Bylo připomenuto i loňské 20. výročí vzniku organizace, která reprezentuje zájmy svých zakladatelů, kterými jsou Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajská hospodářská komora jižní Moravy.

Kdo jsme