Vyhlášení 4. výzvy na předkládání projektových žádostí do FMP ČR/SR

03.09.2019 |Vladimír Gašpar

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 2. 9. 2019 byla vyhlášena 4. výzva na předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

Kód výzvy: 4/FMP/6c/I, N
Typ výzvy:
 uzavřená

Datum vyhlášení: 2.9.2019
Datum uzavření: 4.11.2019

Prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí
Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webových stránkách Správců:
http://www.regionbilekarpaty.cz
http://regionbilekarpaty.cz/4vyzva

Kdo jsme