Workshop Komunikační nástroje obce

10.05.2022

Dne 4.5.2022 jsme uspořádli workshop v rámci česko-rakouského projektu DigiVill

Workshop Komunikační nástroje obce

Ve společenských prostorech hasičky obce Březina jsme 4. května zorganizovali workshop na téma komunikačních nástrojů obce. Workshop byl jedním z výstupů česko-rakouského projektu DigiVill podpořeného programem Interreg V-A. Zúčastnilo se ho tedy nejen řada starostů jihomoravských obcí, ale také starostové z partnerských regionů, tedy Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Tato prostorová rozmanitost se netýkala pouze účastníků, ale i přednášejících, což přineslo žádoucí pestrost zkušeností a různých přístupů v komunikaci obcí.

Prvním příspěvkem byl přehled hlavních výstupů dotazníkového šetření, které proběhlo v českých partnerských krajích a zúčastnilo se ho 540 starostů, tedy 27 % tamějších obcí. Otázky se týkaly preferencí komunikačních nástrojů moderních i tradičních, jejich informačního dosahu, nebo třeba potenciálu využití nástrojů nových. Výsledky šetření potvrdilo i zběžné hlasování místním publikem o stejných otázkách.

Další příspěvek pocházel z výzkumů Dr. Raka z Ústavu ochrany obyvatelstva, Fakulty logistiky a krizového řízení, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ten se dlouhodobě věnuje komunikačním nástrojům obcí v krizovém řízení a jejich působení na obyvatelstvo.

Tematicky na něj navazoval starosta Balga z Kostic, které v minulém roce jen těsně minulo tornádo a i proto se soustředí na kritickou komunikační infrastrukturu pro případ mimořádných událostí (náhradní budova pro OÚ, energetické centrály, baterie apod.). Dále na vlastní náklady vybudovali v obci optickou síť internetu, včetně provozu kabelové televize. Zájem je také o participativní rozpočet.

O moderních komunikačních nástrojích pohovořil nejmladší starosta v ČR, pan Pavelka z Mořic. Ten kolegům podrobně vysvětlil odvážný komunikační koncept obce s 500 obyvateli. Aktivně zde využívají kombinaci Facebooku, Instagramu, webu, zpravodaje a letáčků, které pojí jednotná vizuální identita obce. Tyto kanály navíc interně podporují aplikacemi pro práci s dokumenty zastupitelstva nebo pro projektové plánování.

Rakouskou zkušenosti přinesl starosta Vasku z Loosdorfu. Toto malé město bylo například v roce 2018 vybráno pro zkušební využívání 5G sítí. Intenzivně zde využívají mobilní aplikaci s push-notifikacemi a několik typů informačních tiskovin, včetně placeného magazínu. Město je také aktivní v budování inovativní infrastruktury a řešení krizové připravenosti na výpadky proudu a přírodní hrozby.

Mnohonásobně oceněné webové stránky městyse Okříšky představil starosta Ryšavý. Tento komplexní informační portál je doplněn o úsporný systém rozesílání SMS nebo třeba o organizovaná osobní setkávání po jednotlivých ulicích. Data o potřebách obyvatelstva městys získává hloubkovou investiční anketou pořádanou s každými volbami.

Hostitel workshopu, starosta Březiny Habáň, vystoupil s unikátními informacemi o mobilní aplikaci Mobilní rozhlas, kde je v obci zapojeno 100 % obyvatel, ale který také pravidelně využívá obec pro pilotní zavádění nových nástrojů. Aktivně zde obec komunikuje pomocí Facebooku i Instagramu. To vše podporuje vzdělávací platformou pro starší občany, aby tyto moderní nástroje nevytvářely nepřekonatelné komunikační bariéry.

Posledním příspěvkem bylo vystoupení místostarosty Holzera z rakouského Wolkersdorfu. Zde se soustředí na možnosti elektronického šíření informací především prostřednictvím mobilních aplikací a moderního webu. Aplikace i web mají navíc ambici slučovat veřejné funkce obce s hospodářskými aktivitami místních firem, což by mělo poskytnout informace o veškerém dění v místě pod jednou střechou.

Dle reakcí starostů padaly přednesené příspěvky na úrodnou půdu a obzvláště během přestávek došlo k mnoha neformálním kontaktům a detailnímu šíření vlastních zkušeností. To bylo i cílem workshopu, aby došlo k přenosu nezkreslené praxe na nejpřímější ose starosta-starosta. Očekáváme, že tato akce bude motivovat k zavedení moderních komunikačních nástrojů v dalších obcích. I proto bude dalším krokem projektu snaha o jejich reálnou implementaci.

Prezentace z workshopu naleznete zde.

 

IMG_20220504_120459390_HDR.jpg

Kdo jsme