Zahájena spolupráce na obnově Moravské Nové Vsi

16.08.2021 |Libor Opluštil

Ve čtvrtek 5. srpna 2021 proběhlo jednání pracovního týmu RRAJM se starostou Moravské Nové Vsi Mgr. Bc. Markem Košutem. V městysu Moravská Nová Ves byla tornádem poškozena značná část obecních budov, cca 350 rodinných domů a veřejná infrastruktura.

Tornádo se prohnalo přes centrum obce a na své cestě zpustošilo mimo jiné i věž a střechu kostel sv. Jakuba a místní hřbitov. V obci stále probíhají odklízecí práce a vzniklý materiál odváží na deponii u silnice mezi Moravskou Novou Vsí a sousedními Hruškami.

S ohledem na velký rozsah škod zahájil pan starosta Košut jednání s urbanisty. Cílem této spolupráce je vytvoření nového konceptu centra obce zaměřeného na funkční obnovu budov obecní infrastruktury a veřejných prostranství. Městys čeká v příštích měsících mnoho práce – bude nutné zajistit provoz obou budov základní školy, mateřské školy, vybudovat zdemolovanou knihovnu, opravit veřejné osvětlení, radnici, sokolovnu, sportoviště, smuteční síň a hřbitov a další objekty. Už nyní je zřejmé, že některé aktivity musí počkat – např. obnovu veřejné zeleně bude možné realizovat až poté, co budou do země uloženy inženýrské sítě (to se předpokládá v první polovině roku 2022).

Úvodní jednání s pracovním týmem RRAJM bylo zaměřena na hledání možností financování obnovy městysu z národních a evropských dotací, harmonogram přípravných prací a diskusi nad rozsahem potřebnými podkladů a materiálů. Financování této asistenční pomoci ze strany RRAJM je předběžně přislíbeno ze strany Jihomoravského kraje a poškozené obce by se tak mohly soustředit na systematickou a koncepční přípravu obnovy svého intravilánu i extravilánu poškozeného ničivým tornádem.

Kdo jsme