Zaměstnávání žen a mužů pro MD/RD

20.09.2018

RRAJM doporučuje konferenci na téma "Zaměstnávání žen a mužů po MD/RD", která se uskuteční 10. 10. 2018 v Třebíči. Konference se realizuje v rámci projektu MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemainde 21.

Cílem projektu MagNet, který získal prostředky z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, je podpora institucionální spolupráce mezi zemí Dolní Rakousko a českými partnery projektu (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a RERA). Vytvořením sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21, a posílením jejich vzájemné spolupráce přispěje projekt k vyhledání inovativního způsobu řešení problémů obcí na podporovaném území. Pro ostatní obce budou využitelné nové nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.

Ve venkovských oblastech je velký problém s úbytkem obyvatelstva. A právě konference s tématem "Zaměstnávání žen a mužů po MD/RD" si klade za cíl představit jednotlivé postupy, které jsou v praxi na české i rakouské straně využívány pro zvýšení zaměstnanosti této skupiny obyvatel.

 

Pozvánka na konferenci

Další informace k projektu zde.

Kdo jsme