Závěrečná konference projektu MAGNET

12.11.2019 |Lucie Karpíšková

Dne 8. 11. 2019 se v Hodoníně uskutečnila závěrečná konference česko-rakouského projektu MAGNET.

Tříletý projekt "Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21 aneb MAGNET" se zabýval přenosem zkušeností a dobrých praxí ze všech zapojených regionů, což byly Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Dolní a Horní Rakousko. Na závěrečné konferenci byla připomenuta společná výsadba přeshraniční aleje v Langau, téma návrat žen i mužů po mateřské či rodičovské dovolené zpět do práce - na konferenci byl představen sborník dobrých příkladů k tomuto tématu, velkým tématem byly možnosti zamezení odlivu lidí z menších obcí do měst a větší ztotožnění se obyvatel s místem, kde žijí.

V průběhu projektu proběhly tři inspirativní exkurze do jednotlivých regionů pro představitele samospráv i tzv. angažovance - nadšence ochotné udělat pro svou obec něco navíc. Část dobrých příkladů, které se v průběhu projektu podařilo nashromáždit, jsou prezentovány na: http://www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa.

Poslední velkou částí projektu byl cyklus vzdělávání "angažovanců". Jeho závěrečným devátým dílem byla prezentace vlastního projektu na závěrečné konferenci v Hodoníně. Ti, kteří absolvovali většinu tohoto vzdělávacího kurzu, obdrželi na konci konference certifikát od pana Martina Hyského, radního Kraje Vysočina, který byl vedoucím partnerem projektu.

Kdo jsme