Orgány RRAJM

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je zájmovým sdružením právnických osob. Členy sdružení jsou Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajská hospodářská komora jižní Moravy; zástupci těchto organizací tvoří řídící orgány RRAJM.

Valné shromáždění

Nejvyšším orgánem RRAJM je Valné shromáždění, které rozhoduje o strategických plánech a cílech RRAJM, schvaluje rozpočet a rozhoduje v dalších otázkách dle stanov sdružení.

Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich (hejtman Jihomoravského kraje)

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Libor Střecha (předseda Správní rady Sdružení obcí a měst jižní Moravy) 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Ing. Michal Štefl (předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy) 

Správní výbor

Správní výbor je výkonným orgánem sdružení, které realizuje do praxe usnesení Valného shromáždění. Správní výbor má dle stanov patnáct členů volených Valným shromážděním. Každý člen sdružení má ve Správním výboru po pěti zástupcích. 

Jihomoravský kraj
Radomír Pavlíček (předseda Správního výboru)
Jiří Kadeřávek
Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
Marie Kousalová
Mgr. Žaneta Kozubíková

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
RNDr. Libor Kabát
Mgr. Jaroslav Suchý
Pavel Prokop
Ing. Lubomír Šmíd
PhDr. Radim Šťastný

Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Ing. Jan Mega
Ing. Karel Břenek
Ing. Luděk Šebesta
Ing. Luboš Kukliš
Ivo Lizna

Kontrolní komise

Kontrolní komise dohlíží na výkon působnosti Správního výboru a na uskutečňování činnosti sdružení v souladu s předmětem jeho činnosti. Kontrolní komise se dle stanov skládá z šesti členů, kteří jsou voleni Valným shromážděním. Každý člen sdružení má v Kontrolní komisi po dvou zástupcích.

Jihomoravský kraj
Ing. Roman Celý
František Novotný

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Mgr. Antonín Okénka
Mgr. Petr Kostík (předseda Kontrolní komise)

Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Mgr. Ing. Milan Šouba
Mgr. Ludmila Nolčová