Naše služby

Cílem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje.

 

Jízdárna_01.JPG

RRAJM vedle realizace vlastních aktivit a projektů poskytuje služby orgánům veřejné sféry s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji, ale i ostatním zájemcům o konzultace v oblasti regionálního rozvoje.

Tato podpora má různé formy - od informačního servisu, vč. informací o dotačních titulech, přes přípravu projektové žádosti, realizační management či pomoc v rámci udržitelnosti projektu.

Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.