Mezinárodní spolupráce

V oblasti mezinárodní spolupráce je RRAJM dlouholetým spolehlivým partnerem Jihomoravského kraje při navazování a rozvíjení vztahů s různými regiony, zejména v Evropě.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy spolupracuje s představiteli samosprávy i experty na rozvíjení aktivit s partnerskými regiony Jihomoravského kraje, účastní se setkání se zástupci těchto regionů a poskytuje potřebné informace z oblasti regionálního rozvoje formou odborných prezentací nebo krátkodobých stáží. Dochází tak ke vzájemné výměně zkušeností a znalostí, které jsou následně v partnerských regionech i v Jihomoravském kraji uplatňovány a využívány. Snahou RRAJM je, aby tyto aktivity vyústily zejména do formy konkrétních projektů či bilaterálních aktivit, které mají pozitivní dopad na území Jihomoravského kraje a aktivity jihomoravských subjektů.

Mgr. Libor Opluštil

Mgr. Libor Opluštil

pověřený ředitel

+420 541 212 125/112
+420 724 578 678

libor.oplustil@rrajm.cz