Podpora podnikání

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy patří od roku 2000 k významným aktérům v podpoře investic směřujících do Jihomoravského kraje.

Mezi hlavní činnosti RRAJM v této oblasti patří bezplatný servis potenciálním investorům a následná péče o již umístěné, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatele a rozvoj podnikatelského prostředí obcí.

Součástí servisu investorům je zpracování aktuální nabídky podnikatelských nemovitostí, příprava informací o regionu na míru a možných investičních pobídek. Nabízí koordinaci spolupráce se samosprávou, správními úřady, vzdělávacími institucemi a poradenskými společnostmi.

Obcím Jihomoravského kraje jsou poskytovány konzultace při přípravě podnikatelských ploch, při výběru vhodného finančního zdroje a při marketingu lokality.

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 541 212 125/120
+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz