Péče o investory

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy poskytuje kompletní servis zahraničním investorům již od roku 2000.

Do roku 2006 se tak i díky asistenčním službám RRAJM podařilo do Jihomoravského kraje lokalizovat 49 nových zahraničních investorů s plánovaným počtem více než 4 000 nových pracovních míst.

Mezi úspěšně umístěné zahraniční investory za asistenční pomoci RRAJM patří:

Honeywell.jpg
  • IBM (USA)
  • Motorola (USA, dnes Zebra Technologies) 
  • Daido Metal (JPN)
  • Honeywell (USA)
  • Red Hat (USA)
  • Nichias (JPN, Mikulov)
  • SMC Industrial Automation CZ (JPN, Brno a Vyškov)
  • FEI Company (USA)

Od roku 2007, kdy asistenční služby novým investorům převzala Regionální kancelář CzechInvestu, se RRAJM orientuje na program následné péče o investory, tzv. After-care. V jeho rámci usilujeme o průběžnou komunikaci s investory z regionu, zjišťování jejich současných problémů a případně jim poskytovat asistenci při jejich řešení.

Součástí těchto činností je i distribuce publikace Survival Kit a získávání komentářů a námětů pro její další vydání. Obsahem publikace jsou základní různooborové informace důležité pro orientaci v regionu, a to jak pro investory, tak pro jejich zahraniční zaměstnance. První vydání publikace Survival Kit vyšlo v roce 2002.