Zaječí - Za nádražím

Průmyslová zóna leží mimo zastavěné území obce Zaječí. Pozemek se nachází u silnice II. třídy, má výbornou dostupnost k dálnici D2 a k železnici. Inženýrské sítě jsou v dostatečné kapacitě na hranici pozemku. Dočasně je plocha využívána jako zemědělská půda, avšak v územním plánu je definována jako plocha výroby a skladování.

Evidenční list ke stažení zde.