Znojmo - Pod Městským lesíkem

Areál je předmětem nabídky podnikatelských nemovitostí města Znojma. Je zpracována územní studie, která navrhuje dvě varianty uspořádání budoucích funkcí - rezidenční, občanské vybavenosti a volnočasových aktivit. Na severu se nachází menší rybník a komplex zeleně "Městský lesík". Na pozemku je nutné dobudovat splaškovou kanalizaci, retenční nádrž a přeložky vodovodu.

Evidenční list ke stažení zde.