Podpora inovací

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy věří tomu, že výzkum, vývoj a inovace jsou významným nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu, a proto se dlouhodobě aktivně podílí na tvorbě inovačního prostředí Jihomoravského kraje.

Klíčovým nástrojem podpory inovací je Regionální inovační strategie (RIS). Koncept tvorby RIS vychází ze zjištění, že právě cílená intervence na regionální úrovni patří mezi nejúčinnější, a proto byla RRAJM iniciátorem vzniku tohoto procesu v Jihomoravském kraji.

V roce 2002 byla zformulována první Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, kdy jedním z prvních a nejvýznamnějších výstupů bylo zřízení Jihomoravského inovačního centra. To se později stalo jednou z nejvýznamnějších agentur podporující inovační podnikání v České republice a zároveň hlavní implementační jednotkou projektů definovaných v RIS.

V současné době probíhá realizace již čtvrté Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje pro období 2014 až 2020.

Asociace inovačního podnikání

RRAJM působí jako jihomoravský zástupce nevládní Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR), kdy hlavním úkolem RRAJM je zejména sběr informací na poli podpory inovací.