Projekty RRAJM

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy příspívá k regionálnímu rozvoji realizací vlastních aktivit a projektů.

 

Veseli_03.jpg
  • V oblasti regenerace brownfieldů zastáváme roli podpůrné instituce, která nevyužívané areály a objekty v regionu mapuje, eviduje, analyzuje a publikační a propagační činností vytváří širší povědomí o problematice.
  • Publikace Survival Kit, kterou od roku 2002 vydáváme, pomáhá jak investorům, tak i jejich zahraničním zaměstnancům se lépe orientovat v jihomoravském regionu.
  • Připravili jsme turistický projekt Morava napoleonská se zaměřením na historické téma napoleonských tažení s cílem zvýšit zájem o historii a krásy regionu, a to co nejpoutavější a nejzábavnější formou.
  • Každý měsíc zpracováváme Grantový kalendář jako přehled aktuálních informací o dotačních titulech Evropské unie, České republiky, Jihomoravského kraje, nadací a dalších institucí.
kanon
  • A řešíme další témata, která přispívají k rozvoji Jihomoravského regionu.