Brownfieldy

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v oblasti regenerace brownfieldů zastává roli podpůrné instituce, která nevyužívané areály a objekty v regionu mapuje, eviduje, analyzuje a publikační a propagační činností vytváří širší povědomí o problematice.

Cílem je nejen dosažení uspokojivých řešení nalezením vhodné funkční náplně pro lokality a možnosti financování jejich realizace, ale i sdílení zkušeností v podpoře regenerace brownfieldů s jinými regiony ČR či v přeshraničních projektech, a spolupráce na přípravě podpůrných koncepčních dokumentů regionálních i národních.

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 541 212 125/120
+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz