Databáze brownfieldů

Hlavním cílem databáze brownfieldů je zmapovat a popsat brownfieldy, tj. areály a objekty, které nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně, mohou být zanedbané, chátrající a mohou vykazovat ekologickou zátěž.
 
Problematikou brownfieldů se v regionu zabývá i Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která průběžně provádí celoplošná mapovací šetření spojená s evidencí základních dostupných dat o lokalitách.
 
Databáze je prezentována prostřednictvím přehledného internetového rozhraní a představuje pro potenciální zájemce a investory nabídku nemovitostí, které mohou využít k realizaci svých podnikatelských záměrů. Obcím Jihomoravského kraje rovněž slouží jako informační databáze o rozložení brownfieldů v jejich katastrálním území. Analytické zpracování může být dále využito při definování problémových oblastí Jihomoravského kraje, stanovování priorit regenerace a při přípravě regionálních akčních plánů a tematických koncepčních dokumentů.
 
Webová forma databáze byla spuštěna v červenci 2011. Poslední aktualizace databáze proběhla v roce 2018, kdy také byla spuštěna nová verze webu.