Publikace

Případové studie regenerace brownfieldů

Materiál Případové studie regenerace brownfieldů je koncipován jako publikace, která staví na stručném zhodnocení vybraných úspěšně realizovaných projektů, které byly podle zadané osnovy a v redakci RRAJM zpracovány přímo osobami a institucemi úzce propojenými s realizací projektu. 

Lokality jsou vybírány dle své typové rozmanitosti, ať už jde o způsob jejich předchozího a současného využití nebo o způsob získávání finančních zdrojů pro vlastní realizaci. Zvoleným operačním prostorem byl prioritně Jihomoravský kraj. Nejčastěji jsou autory příspěvků odborníci s urbanistickou, architektonickou praxí, projektoví manažeři, zástupci municipalit a soukromí investoři.  

Všechny příspěvky prošly pouze pravopisnou korekcí tak, aby byla zachována jejich autenticita a osobitost přístupu jednotlivých autorů.

Analýza brownfieldů 2020.pdf

Analýza brownfieldů 2020.pdf

Stáhnout soubor
Analýza brownfieldů v Jihomoravském kraji

Analýza brownfieldů v Jihomoravském kraji

Stáhnout soubor
Brownfieldy 2018

Brownfieldy 2018

Stáhnout soubor
2016 Případové studie

2016 Případové studie

Stáhnout soubor
2012 Případové studie

2012 Případové studie

Stáhnout soubor
2011 Případové studie

2011 Případové studie

Stáhnout soubor
2010 Případové studie

2010 Případové studie

Stáhnout soubor
2009 Případové studie

2009 Případové studie

Stáhnout soubor
2008 Případové studie

2008 Případové studie

Stáhnout soubor
2007 Případové studie

2007 Případové studie

Stáhnout soubor
2006 Případové studie

2006 Případové studie

Stáhnout soubor

 

Ostatní publikace

V rámci našich aktivit týkajících se regenerace brownfieldů vznikly i další publikace, a to buď jako výstupy projektů nebo na základě reakce na vysokou poptávku.

EUREGIO city. net

EUREGIO city. net

Publikace EUREGIO city.net: Příklady regenerace brownfields v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku je jedním z výstupů projektu EUREGIO city.net, jehož hlavním cílem je prohloubení přeshraniční spolupráce a vytvoření funkční sítě měst v regionu Weinviertel a na jižní Moravě.
Stáhnout soubor
Brownfields Regeneration

Brownfields Regeneration

V březnu 2011 byla vydána publikace Brownfields Regeneration in the South Moravian Region – Case Studies. Publikace vznikla v reakci na poptávku po cizojazyčném textu o úspěšně řešených projektech v regionu.
Stáhnout soubor
Využití brownfieldů pro rozvoj obcí

Využití brownfieldů pro rozvoj obcí

Publikace případových studií regenerace brownfieldů vydaná v rámci projektu Využití brownfieldů pro rozvoj obcí. Projekt podpořený z Fondu mikroprojektů, Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.
Stáhnout soubor
Analýza Brownfieldů 2016

Analýza Brownfieldů 2016

RRAJM provedla k 29. 2. 2016 analytický rozbor evidovaných nevyužívaných areálů a objektů v Jihomoravském kraji, protože jejich evidence patří mezi dílčí kroky procesu podpory regenerace. Metodika je nastavena s ohledem na charakter území a je provázána s rešerší dostupných datových zdrojů.
Stáhnout soubor