2019

Dne 27. února 2019 se v aule školicího střediska Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Jana Vituly, odborná konference na téma Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. 

Akce se zúčastnilo více než 70 zástupců obcí a měst, podnikatelů a odborné veřejnosti.

Program konference

09.00  09.30 Registrace
09.30 09.40

Zahájení

Vladimír Gašpar, RRAJM
Jan Vitula, Jihomoravský kraj

09.40 11.30

Finanční podpora regenerací
 

Operační program Životní prostředí
Monika Špačková, Státní fond životního prostředí

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů
Patrik Reichl, CzechInvest

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Lenka Kubenka, Agentura pro podnikání a inovace 

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Ivana Moravcová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

11.30 11.50 coffee break
11.50 13.30

Komplementární podpora a případové studie


Příprava rozvojového fondu pro regeneraci brownfieldů
Daniel Foltýnek, Českomoravská záruční a rozvojová banka

Případová studie regenerace Panského dvora v Kunovicích
Pavel Vardan, město Kunovice

Revitalizace bývalého zemědělského družstva ve Vranovicích
Jan Helikar, obec Vranovice

Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 
Jan Hladík, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

13.30 14.00

Diskuze a občerstvení

Tisková zpráva Jihomoravského kraje je k dispozici zde.

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 541 212 125/120
+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz