Další projekty

logo interreg.png

DigiVill - využití digitalizace ve státní správě

I přes zvýšenou podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit trend vylidňování venkova zejména v okrajových částech regionů. Tato problematika se týká i česko-rakouského příhraničí. Cílem projektu DigiVill je tento trend změnit, či alespoň zmírnit. Toho má být dosaženo pomocí využití digitalizace ve veřejné správě. Projekt se zabývá konkrétními možnosti zvýšení kvality života obyvatel na venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zavádění moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy.

Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. Co však stále chybí, je jejich praktická využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe, které se již osvědčily v českých nebo v rakouských obcích. Bezpečnému užití digitálních technologií také brání nedostatek digitální gramotnosti, která by přispěla k udržení a zlepšení kvality života v obcích.

Projekt se zaměří na vytipování těch digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů, a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou, která se v současné době přesouvá od osobního jednání na internet. Mezi tato digitální řešení patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní

infrastruktury. Tím dojde ke zlepšení přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím a zvýšení efektivity digitální komunikace mezi obyvateli a samosprávou.

Další součástí projektu je také cyklus vzdělávání pro představitele samospráv v oblasti digitalizace nebo kybernetické bezpečnosti. RERA se na počátku realizace projektu věnuje zpracování přeshraniční analýzy existujících nástrojů pro plánování veřejných prostranství a rozvoje obcí a přípravě školení k této problematice pro starosty obcí.

Projekt DigiVill (číslo projektu ATCZ248) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2022. Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz248_digivill.

Projektoví partneři:

  • Kraj Vysočina – vedoucí partner
  • Land Niederösterreich, Amt der NÖ Landesregierung
  • RERA a.s.
  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Soubory ke stažení:

Kontaktní osoby projektu DigiVill pro Jihomoravský kraj:

Lucie Karpíšková                      
tel. 725 778 781       
e-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz        

Jan Kuchyňka   
tel.: 721 980 852
e-mail: jan.kuchynka@rrajm.cz

Kulturní akce v příhraniční oblasti

RRAJM vydává čtvrtletník „Kulturní akce v příhraniční oblasti“, což je přehled kulturních a společenských akcích v moravsko-rakouském příhraničí. Čtvrtletník je vydáván v českém a německém jazyce. Další informace a aktuální číslo ke stažení zde.

Kulturni_akce_obal.png
Stud_cesta_2016_01.JPG

Podpora socioekonomicky slabších mikroregionů

V rámci podpory přenosu zkušeností do socioekonomicky slabších mikroregionů každoročně připravujeme pro zástupce samospráv, úřadů a dalších organizací z Jihomoravského kraje studijní cestu k vybraným tématům.

  • Pro rok 2017 bylo zvoleno téma "problematika budování a provozování terénních cyklostezek" a účastníci navštívili lokality Zlínského kraje - Velké Karlovice a Vsetín.
  • V roce 2016 v rámci "problematiky destinačních managementů na lokální úrovni“ navštívili účastníci dvě lokality Královéhradeckého kraje - Broumov a Kuks.
  • V roce 2015 to byl Moravskoslezský kraj s tématy „sociálně vyloučené lokality“ a „regenerace brownfieldů“.

 

Další projekty