Další projekty

Euroregionální / Euregionale Strategie AT-CZ 2021+

V rámci projektu dojde ke zpracování Strategie FMP pro období 2021-2027 v česko-rakouském příhraničí, která bude výchozím předpokladem pro další fungování FMP v nadcházejícím programovém období.
Více o projektu se dozvíte zde.

DigiVill - využití digitalizace ve státní správě

Projekt ve spolupráci s Krajem Vysočina, Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech a zemí Dolní Rakousko řeší bezpečné užívání digitálních technologií pro komunikaci obcí s občany.
Více o projektu se dozvíte zde.