Euroregionální / Euregionale Strategie AT-CZ 2021+

Doba realizace: 1.2.2021 – 31.1.2022
Max. výše podpory z EFRR: 87.454,54 EUR

Projektoví partneři:
Jihočeská Silva Nortica
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Sdružení obcí Vysočiny
NÖ.Regional.GmbH
Regionalmanagement OÖ GmbH

Hlavním cílem tohoto projektu je další rozvoj/posílení sítě regionálních partnerů za účelem podpory a rozvoje mikroregionální přeshraniční spolupráce v novém programovém období 2021-2027. V této souvislosti dojde ke zpracování Strategie FMP pro období 2021-2027 v česko-rakouském příhraničí a k přípravě podkladů pro nastavení a realizaci nového FMP. Zpracování Strategie FMP 2021+ je výchozím předpokladem pro další fungování FMP v nadcházejícím programovém období a pro podání žádosti na nový FMP do budoucího programu přeshraniční spolupráce.

Strategie FMP 2021+ se bude zabývat provedením socio-ekonomické analýzy programového území a návrhem témat pro příští FMP, které budou mít největší přidanou hodnotu pro rozvoj příhraničního území. V rámci strategie bude zpracován akční plán FMP, cíle a návrhy tematických oblastí včetně finančního rámce, a to se zohledněním základních podmínek pro FMP na česko-rakouské hranici v programovém období 2021-2027. 

Hlavním výstupem projektu bude posílení/rozvoj sítě partnerů, především s ohledem na další fungování FMP, a podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí. Možnosti nastavení nového FMP budou definovány ve Strategii FMP 2021+, která bude v rámci projektu zpracována externím dodavatelem na základě výběrového řízení

Strategie ke stažení