Kulturní akce

RRAJM vydává čtvrtletník „Kulturní akce v příhraniční oblasti“, což je přehled kulturních a společenských akcích v moravsko-rakouském příhraničí.

Čtvrtletník je vydáván v českém a německém jazyce, distribuován je elektronicky na kulturní a turistická centra a vybrané obecní a městské úřady v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku.

Kalendář kulturních akcí je vydáván na podporu přeshraniční výměny informací jako pokračování projektu EUREGIO city.net, který byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Máte-li zájem informovat o zajímavých kulturních akcích, které se konají ve Vaší obci, kontaktujte nás!

Ing. Lenka Kudlová

Ing. Lenka Kudlová

projektový manažer

+420 541 219 282/126


lenka.kudlova@rrajm.cz