eu velké.png interreg_logo.png

Ke stažení

Prezentace ze semináře pro úspěšné žadatele FMP

Brožura FMP 2017-2019

Základní materiály

Formuláře k předložení žádosti

Výběrová řízení

Publicita

Metodika k použití publicity

Sankce za nedodržení pravidel publicity může být až 100 % výdajů na danou položku, proto doporučujeme včasné konzultace u správce FMP.

Formuláře k předložení vyúčtování projektu

Udržitelnost projektu

Formulář a metodiku k udržitelnosti projektů realizovaných v rámci programu FMP 2007-2013 naleznete zde.