Grantový kalendář

Grantový kalendář zpracovává RRAJM od roku 2001 a je určen pro municipální sféru s aktuálními informacemi o dotačních titulech Evropské unie, České republiky, Jihomoravského kraje, nadací a dalších institucí.

 

A

Přehled uzávěrek dotací 

V této části jsou uvedeny chronologicky otevřené výzvy včetně stručného popisu zaměření, kontaktů a odkazu na podrobnější informace.

Přehled uzávěrek dotací za 02/2019 [PDF, 3,8 MB]

B

Katalog dotací

V katalogu jsou uvedeny existující dotační tituly dle poskytovatelů bez ohledu na otevřené výzvy.

Katalog dotací za 02/2019 [PDF, 7,7 MB]

Rozdělení na dvě části je vedeno snahou zpřehlednit orientaci v systému dotací poskytovaných z různých úrovní veřejné správy. Pro rychlou orientaci tedy slouží část A. Přehled uzávěrek dotací, pro podrobnější informace pak část B. Katalog dotací.

Elektronický grantový kalendář je mezi zástupci samospráv, ale i neziskového sektoru ceněn pro přehlednost, aktuálnost a klientskou vstřícnost.

 

Veronika Ungrová

Veronika Ungrová

asistentka ředitele

+420 541 219 282
+420 725 353 056

veronika.ungrova@rrajm.cz

Grantový kalendář