Grantový smart kalendář

RRA JM od roku 2001 do února 2019 zpracovávala Grantový kalendář (ukázka zde), který byl určen pro municipální sféru s aktuálními informacemi o dotačních titulech Evropské unie, České republiky, Jihomoravského kraje, nadací a dalších institucí.

Od března 2019 je RRA JM pověřena Jihomoravským krajem realizací programu SMART JMK. Tento program je zaměřen na podporu zavádění chytrých řešení v obcích Jihomoravského kraje. Pro propagaci a prezentaci zajímavých smart řešení jsou průběžně aktualizovány webové stránky www.smart-jmk.cz.

Součástí nabídky webových stránek je tematicky členěný grantový kalendář, který byl přepracován pro potřeby programu a aktivit souvisejících s chytrými řešeními.

Součástí podpory obcí je šíření znalostí o procesu tvorby chytrého regionu, o smysluplnosti konkrétních investic nebo o technologických možnostech řešení. Právě s těmito kroky je připravena vám pomoci Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v rámci svého podpůrného programu SMART JMK.

Neváhejte se na nás obrátit - https://www.smart-jmk.cz/kontakty/.

Grantový smart kalendář