Ocenění turistického produktu

Turistický produkt Morava napoleonská získal 3. místo ve Velké ceně cestovního ruchu 2013/2014 v kategorii „Nejlepší turistický produkt“. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 16. 1. 2014 v Brně na veletrzích GO & Regiontour 2014.

 

Tato soutěž byla vyhlášena společnosti Veletrhy Brno a C.O.T. media s cílem přispět ke zkvalitnění nabídky a služeb v cestovním ruchu České republiky.

V pěti kategoriích soutěže bylo hodnoceno celkem 100 přihlášek. V kategorii Nejlepší turistický produkt posuzovala odborná porota především nápaditost produktu, využití infrastruktury cestovního ruchu, propojení několika služeb či provozovatelů nebo oslovení cílové skupiny. 

RRAJM tímto děkuje za spolupráci a podporu Jihomoravskému kraji, který je partnerem projektu a také všem dalším subjektům a spolupracovníkům, kteří se na tvorbě a rozvíjení turistického produktu Morava napoleonská podílejí.

turisticky-produkt-roku