Projekt Morava napoleonská

Na jižní Moravě existují kromě známých turistických cílů i prozatím méně navštěvované oblasti, jejichž nabídka je propagována omezeně nebo jen dílčím způsobem.

Jednou z možností marketingové podpory méně navštěvovaných oblastí je jejich spojení s obecně známým tématem, které dané lokality zatraktivní a dopomůže zvýšení jejich návštěvnosti. Jedním z takových témat jsou bezesporu napoleonská tažení Evropou na počátku 19. století, která se týkají i Jihomoravského kraje.

Téma napoleonského tažení je významný mezinárodní fenomén, který má v sobě mimořádný potenciál nejen pro Slavkovské bojiště, ale pro celé území jižní Moravy. Vytvořením turistické nabídky a vhodnou marketingovou kampaní lze tohoto potenciálu využít pro rozvoj cestovního ruchu a tím podpořit rozvoj hospodářství Jihomoravského kraje.

Základem jsou v současnosti existující aktivity zaměřené na napoleonskou tématiku a naší snahou je na ně navázat a vytvořit společnou provázanou nabídku aktivit a produktů. Tento projekt má vytvořit komunikační most mezi existujícími subjekty, podpořit poptávku po zatím nepropagovaných územích a lokalitách a tím pomoci ke zvýšení významu cestovního ruchu jako hospodářského odvětví.

Záměr připravit projekt Morava napoleonská vznikl na jaře 2009 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy.

IMG_1336.JPG
Mohyla_miru.jpg

Příprava projektu byla průběžně projednávána i se zástupci Centrály cestovního ruchu jižní Morava, aby byly vytvořeny podmínky pro jeho propojení na celkovou turistickou nabídku regionu Jižní Morava.

Podporu projektu vyjádřili např. představitelé těchto subjektů: Mohyla míru–Austerlitz, o. p. s., Zámek Slavkov–Austerlitz, Muzeum Brněnska, Město Znojmo, Město Mikulov, Město Hodonín, 17 středních a základních škol z Jihomoravského kraje a jihomoravská turistická informační centra. 

Jihomoravský kraj je hlavním partnerem projektu. Podporu projektu vyjádřil také Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje - jihomoravským školám budou výstupy projektu pomáhat ve zvyšování informovanosti svých žáků a studentů o historii a potenciálu „domácího“ regionu.

Na realizaci projektu získala RRAJM finanční prostředky z dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod a na spolufinancování povinné účasti žadatele se podílel Jihomoravský kraj. Celkové náklady projektu byly stanoveny přibližně na 4,5 mil Kč. Celkové náklady za realizaci této úvodní etapy činily 4,06 mil. Kč (3,58 mil. Kč služby dodavatelů, 0,48 mil. Kč práce projektového týmu RRAJM). Realizace vstupní části projektu podporované z ROP Jihovýchod byla zahájena v březnu 2011 a ukončena v únoru 2013.

Od března 2013 jsou další činnosti v rámci projektu realizovány ve spolupráci s dalšími subjekty v regionu a jsou zaměřeny zejména na rozvíjení tematické turistické nabídky jižní Moravy.    

Koordinaci projektu zajišťují pracovníci RRAJM. Naší snahou je využít odborné zkušenosti dodavatelů a zapojit přitom do realizace projektu obce a podnikatele v cestovním ruchu tak, aby vytvářená turistická nabídka co nejvíce odpovídala jejich reálným potřebám a možnostem.

 

http://www.morava-napoleonska.cz/cz/