SMART JMK

Program SMART JMK podporuje chytrá řešení v obcích Jihomoravského kraje, inspiruje k jejich realizaci a pomáhá v procesu plánování i v dílčím uskutečnění projektů. Součástí podpory obcí je šíření znalostí o tvorbě chytrého regionu, o smysluplnosti konkrétních investic nebo o technologických možnostech řešení.

Základní aktivitou je asistence u přípravy obecního projektu, který je v duchu konceptu chytré obce. RRAJM zajistí nezávislého experta, který obci vypomáhá v první fázi rozhodování, zda je vhodné chytré řešení zapojit, jaké konkrétně využít a jaké další výhody a rizika další postup ponese. Výsledkem může být studie, projekt připravený k zadávacímu řízení, anebo i první realizační kroky.

Dalšími podpůrnými činnostmi tvorby chytrého regionu je soupis příkladů dobré praxe k možnému následování, harmonogram akcí pro vlastní sebevzdělávání či možnost využití dotačních prostředků v chytrých tématech. Všechny zmíněné informace jsou shromážděny na webu. RRAJM rovněž pro zástupce obcí pořádá dvoudenní studijní cestu do obcí, kde již chytrá řešení úspěšně fungují. Pro přehled o možnostech realizací pro rozvoj chytrého regionu a o dotačních příležitostech je dále pravidelně organizována tematická konference.

 

www.smart-jmk.cz

Mgr. Jan Kuchyňka

Mgr. Jan Kuchyňka

projektový manažer

+420 721 980 852

jan.kuchynka@rrajm.cz


SMART JMK