Survival Kit

RRAJM vydává od roku 2002 publikaci Survival Kit, jejímž obsahem jsou základní různooborové informace důležité pro orientaci v regionu, a to jak pro samotné investory, tak pro jejich zahraniční zaměstnance. Jejím cílem je poskytnout základní informace zahraničním společnostem a expatriotům o podnikání a životě v Jihomoravském kraji.

 

Na tvorbě publikace se podílí experti z celé řady soukromých společností i odborníci z veřejného sektoru. Mezi tyto garanty patří například personální agentura La Brava, advokátní kancelář Czerwenka & partner, auditorská společnost PricewaterhouseCoopers a instituce či subjekty jako jsou CEITEC, ICRC, Útvar transferu technologií VUT v Brně, Centrum pro transfer technologií MU, JIC, JCMM a další.

V roce 2018 byla vydána v pořadí již 17. edice publikace, která je dostupná v tištěné podobě v anglické jazykové mutaci a na webových stránkách RRAJM je k dispozici navíc i česká jazyková mutace.

Tato publikace se stala nejenom užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje, ale je nám ctí, že se současně stala i inspirativním nástrojem pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí.

Rrajm_Web_SurvivalKit2019.png

Survival Kit