Survival Kit

RRAJM vydává od roku 2002 publikaci Survival Kit, jejímž obsahem jsou základní různooborové informace důležité pro orientaci v regionu, a to jak pro samotné investory, tak pro jejich zahraniční zaměstnance. Jejím cílem je poskytnout základní informace zahraničním společnostem a expatriotům o podnikání a životě v Jihomoravském kraji.

 

Na tvorbě publikace se podílí experti z celé řady soukromých společností i odborníci z veřejného sektoru. Mezi tyto garanty patří například advokátní kancelář Czerwenka & partner, auditorská společnost PricewaterhouseCoopers a instituce či subjekty jako jsou CEITEC, ICRC, Útvar transferu technologií VUT v Brně, Centrum pro transfer technologií MU, JIC, JCMM a další.

Pro rok 2020 byla vydána v pořadí již 18. edice, která je volně dostupná na webových stránkách survival.rrajm.cz. K dispozici je v české a anglické verzi. V tištěné podobě je vydáván booklet v anglickém jazyce informující o obsahu Survival Kitu a jeho umístěním na webu.

Tato publikace se stala nejenom užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje, ale je nám ctí, že se současně stala i inspirativním nástrojem pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí.

Survival Kit 2020
Booklet Survival Kit

Booklet Survival Kit

Stáhnout soubor

Survival Kit