Reference

Vymazat filtr

Zvolte si štítek reference

Činnosti
Máte zobrazeno 31 referencí
Regionální informační servis

Regionální informační servis

RRAJM spolupracovala na aktualizaci Regionálního informačního servisu (RIS), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj - dříve Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Zjistit více >
Fond malých projektů pro OP EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013, Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko

Fond malých projektů pro OP EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013, Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko

Finanční nástroj na podporu malých neinvestičních a malých infrastrukturních projektů v Jihomoravském kraji.

Zjistit více >
Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy - IV. etapa

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy - IV. etapa

Projekt na zvýšení bezpečnosti cyklistů i pěších jejich odklonem z nebezpečné komunikace II/374.

Zjistit více >
Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily

Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily

Projekt na zvýšení návštěvnické atraktivity areálu významných památek brněnské moderní architektury - vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily.

Zjistit více >
Zdraví bez hranic

Zdraví bez hranic

Projekt s cílem zvýšit informovanost obyvatel o zdravotní péči poskytované na obou stranách hranice a zároveň umožnit lepší vynakládání finančních zdrojů obou zemí využitím synergií.

Zjistit více >
Archeopark Mikulčice - území předhradí

Archeopark Mikulčice - území předhradí

Kompletní rekonstrukce a modernizace návštěvnického centra v areálu Národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Zjistit více >
Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Cílem projektu bylo založení kostry územního systému ekologické stability a obnovení řady biotopů.

Zjistit více >
Technické památky v Euroregionu Pomoraví

Technické památky v Euroregionu Pomoraví

Projekt představující významné technické památky na území jižní Moravy a Dolního Rakouska.

Zjistit více >
1 2 3 4