Reference

Vymazat filtr

Zvolte si štítek reference

Činnosti
Máte zobrazeno 32 referencí

FMP 2007 - 2013

Fond malých projektů navázal na předchozí program Dispozičního fondu a realizoval se v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Zjistit více >
Regionální informační servis

Regionální informační servis

RRAJM spolupracovala na aktualizaci Regionálního informačního servisu (RIS), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj - dříve Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Zjistit více >
Fond malých projektů pro OP EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013, Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko

Fond malých projektů pro OP EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013, Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko

Finanční nástroj na podporu malých neinvestičních a malých infrastrukturních projektů v Jihomoravském kraji.

Zjistit více >
Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily

Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily

Projekt na zvýšení návštěvnické atraktivity areálu významných památek brněnské moderní architektury - vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily.

Zjistit více >
Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy - IV. etapa

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy - IV. etapa

Projekt na zvýšení bezpečnosti cyklistů i pěších jejich odklonem z nebezpečné komunikace II/374.

Zjistit více >
Zdraví bez hranic

Zdraví bez hranic

Projekt s cílem zvýšit informovanost obyvatel o zdravotní péči poskytované na obou stranách hranice a zároveň umožnit lepší vynakládání finančních zdrojů obou zemí využitím synergií.

Zjistit více >
Archeopark Mikulčice - území předhradí

Archeopark Mikulčice - území předhradí

Kompletní rekonstrukce a modernizace návštěvnického centra v areálu Národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Zjistit více >
Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Cílem projektu bylo založení kostry územního systému ekologické stability a obnovení řady biotopů.

Zjistit více >
1 2 3 4