Archeopark Mikulčice - území předhradí

Projektová žádost

Kompletní rekonstrukce a modernizace návštěvnického centra v areálu Národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Hlavním cílem projektu bylo přispět k obnově, trvalé údržbě, zpřístupnění a využití potenciálu cestovního ruchu v rámci Jihomoravského kraje a posílit tak hospodářskou situaci v regionu. Konkrétně šlo o vybudování moderního návštěvnického centra s odpovídajícím servisem. Nový objekt je tvořen třemi samostatnými provozy – návštěvnickým, prezentačním a služebním.

V návštěvnickém centru byla vybudována také rozhledna s vyhlídkou na areál bývalého velkomoravského hradiště. Součástí projektových prací bylo také vytvoření podmínek pro novou expozici návštěvnického centra, vybudování experimentária a řešení nezbytných inženýrských sítí vč. rozšíření jímky odpadních vod.

 

Kvantitativní údaje

Celkové způsobilé výdaje projektu: 32,8 mil. Kč.

Nárůst počtu návštěvníků přibližně na dvojnásobek.

Přednáškový sál pro návštěvnické vzdělávací centrum a pro setkávání odborníku – 45 míst.

mikulcice-01
mikulcice-02

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti do ROP NUTS II Jihovýchod.

2013

Další informace

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice