Biotechnologický inkubátor INBIT

Projektová žádost

Cílem projektu bylo vytvoření příznivých podmínek pro vznik a rozvoj centra biotechnologického podnikání v Jihomoravském kraji.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy připravila ve spolupráci s Jiho­moravským krajem a Masarykovou univerzitou projekt „INBIT – vý­stavba biotechnologického inkubátoru“ s celkovým rozpočtem 119,021 miliónů Kč. Cílem projektu bylo vytvoření příznivých podmínek pro vznik a rozvoj centra biotech­nologického podnikání v Jihomoravském kraji prostřednictvím výstavby a zajištění následného provozu inkubátoru zaměřeného na podporu biotechnologických firem.

Biotechnologický inkubátor je umístěn ve strategicky významné lokalitě kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Na celkově vybudované ploše 2 957 m2 vznikly kancelářské a laboratorní prostory s možností sdílení jejich vybavení, tj. zasedacích místností, prezentační techniky  atd. Prostřednic­tvím projektu bylo podpořeno 37 inovačních firem se zaměřením na biotechnologie.

Kvantitativní údaje

Celkový rozpočet: 119 mil. Kč.

Celková nově zbudovaná plocha dosahuje 2 957 m2.

Prostřednictvím projektu bylo podpořeno 37 inovačních firem.

inbit-01
inbit-02

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti.

2005

Další informace

www.jic.cz