CEITEC Science Park

Projektová žádost

Projekt na vybudování podpůrné podnikatelské infrastruktury v lokalitě kampusu VUT Brno-Sever v areálu Pod Palackého vrchem.

Ačkoliv nešlo o úzce oborově zaměřený projekt, tak v jeho plánu bylo soustředit se na firmy oborově relevantní k Středoevropskému technologickému institutu CEITEC a na začínající firmy, tzv. start-up firmy. V tomto případě šlo o menší etablované technologické firmy, rozvojové, inovační projekty větších firem a zahraniční investory („research intensive“) z oborů pokročilých nano a mikrotechnologií, nových materiálů a komunikačních a řídících technologií.

Areál CEITEC Science Parku je koncipován jako podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum transferu technologií s rozlohou převyšující 6 000 m2.

Kvantitativní údaje

Celkové náklady projektu: 380,4 mil. Kč.

Rozloha převyšující 6 000 m2.

Ceitec_01.jpg
Ceitec_02.jpg

Role RRAJM

Zpracování kompletní žádosti o dotaci.

2010

Další informace

https://www.ceitec.cz